IV Międzynarodowa Konferencja

W dniach Opole 25 - 26 czerwca 2018 w Opolu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zatytułowana: „RELIGIA ‒ DUCHOWOŚĆ ‒ ZDROWIE ‒ RELACJE SPOŁECZNE”. W konferencji wzięło udział 70 osób z Polski i zagranicy, w tym 52 osoby zaprezentowały referaty na tematy dotyczące religii, duchowości, zdrowia i relacji społecznych. Reprezentowanych było 20 ośrodków naukowych: University of Warwick, Coventry University, Uniwersytet Wileński, Akademia Ignatianum, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS Wrocław, Instytut Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Gliwicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja miała na celu umożliwić wymianę naukowych myśli i poglądów w obszarze religii i duchowości. W ramach konferencji zaprezentowano badania nad psychologicznymi aspektami religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych, a także uwzględniono interdyscyplinarne podejście do w/w tematów.

Tematy dotyczyły zagadnień w następujących obszarach badawczych:

• Relacje między religią, duchowością i relacjami społecznymi

• Religia, duchowość i zdrowie

• Zdrowie psychiczne i religia

• Psychologia społeczna, zachowanie i religia

• Psychologia duchowości

• Teoria i metodologia w psychologii religii

• Badanie współczesnej religijności

• Wielokulturowość i migracja z perspektywy psychologii religii

• Religijny fundamentalizm i uprzedzenia

• Religia, duchowość i psychoterapia

• Eksperymentalne i poznawcze podejścia do badań religii i duchowości

• Nowe ruchy religijne i zjawiska nowej duchowości

• Edukacja religijna

• Psychologia rozwojowa i religia

• Mózg, zachowanie i religia

• Religia, duchowość i praca

            W ramach wykładów plenarnych swoje wystąpienia zaprezentowali: Christopher Alan Lewis (University  of Warwick) ‒ Examining religious experience with the Alister Hardy question: Celebrating 50 years; Miguel Farias (Coventry University) ‒  Can meditation save the world?; Dariusz Krok (Uniwersytet Opolski) ‒ “When in fear, God is dear” Religiosity and cancer: antecedents and consequences oraz Halina Grzymała-Moszczyńska (Akademia Ignatianum) ‒ Etyczne aspekty badań w psychologii religii. W konferencji brali udział głównie psycholodzy, ale także socjolodzy, teologowie, religioznawcy, filozofowie, lekarze i pracownicy socjalni, zainteresowani badaniem wzajemnych relacji między religią, duchowością, zdrowiem i relacjami społecznymi. Ten szeroki wachlarz myśli akademickiej pozwolił zapoznać się z najnowszymi badaniami w zakresie psychologii, a także umożliwił spojrzenie na problematykę religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych z różnych perspektyw.

Dariusz Krok