OSOBY

Zarząd: 

  1. Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (przewodnicząca),
  2. dr hab. Katarzyna Skrzypińska (sekretarz),
  3. dr Marek Jarosz (członek)

 Komisja rewizyjna:

  1. Prof. dr hab. Jacek Śliwak (przewodniczący), 
  2. dr hab. Beata Zarzycka (zastępca przewodniczącego),
  3. dr Zofia Grudzińska (sekretarz) 

Skarbnik: 

  1. dr Adam Anczyk