Newsletter

Newsletter w formacie pliku pdf (280.9 KB)

NEWSLETTER 2 27.03.2014 

 Spis treści 

 ● Słowo od prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

 ● Zaproszenie do nowego czasopisma 

 ● Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów

 ● Konferencje – przypomnienia i zapowiedzi: - „Psychologia w Służbie Rodziny” w Gdańsku - Konferencja EC RSH na Malcie - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości w Lublinie - 12th Annual Midyear Research Conference on Religion and Spirituality w La Mirada, CA - 122nd APA Annual Convention w Washington D.C. - Konferencja PTP w Bydgoszczy - SSSR 2014 w Indianapolis 

 ● Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

 ● Sugestie… Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury naszego drugiego Newslettera. Znajdziecie w nim kilka ważnych słów od Pani Profesor Grzymała-Moszczyńskiej, zaproszenie do współtworzenia nowego czasopisma, zaproszenie do wymiany doświadczeń naukowo-akademickich oraz szereg informacji na temat zbliżających się konferencji z naszej branży.

Słowo od prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej 

 

Szanowni Państwo, 

 

 oddajemy do Państwa rąk drugi numer naszego Newslettera. Znajdziecie w nim 

Państwo wiele ciekawych materiałów. Między innymi będą to informacje o ciekawych 

konferencjach z zakresu naszej dziedziny, ale również sugestie, abyśmy w ramach 

poznawania się w gronie osób podzielających zainteresowania psychologią religii i 

duchowości, przesłali do Redakcji Towarzystwa – na ręce dr Katarzyny Skrzypińskiej z 

Uniwersytetu Gdańskiego - informacje o naszych zainteresowaniach naukowych, kursach, 

ich opisy i/lub sylabusy. Sądzę, że pozwoli nam to wzbogacić nasz warsztat dydaktyczny, da 

szansę na to, aby uczyć się wzajemnie od siebie. Innym efektem takiej wymiany informacji 

może być wspólne realizowanie w przyszłości projektów badawczych, które będą dotyczyły 

podzielanych przez członków Towarzystwa zainteresowań. 

 

 Chciałabym zaproponować jeszcze jeden rodzaj współpracy. W naszych ośrodkach 

akademickich mamy przyjemność i zaszczyt gościć często wybitnych naukowców z 

zagranicy. Może warto się nimi "dzielić", czyli poinformować członków Towarzystwa z 

odpowiednim wyprzedzeniem o takiej wizycie i sprawdzić czy innym ośrodek naukowy 

byłby zainteresowany (i miał środki finansowe) albo zaproszeniem takiego gościa do siebie, 

albo byłby zainteresowany przyjazdem na wykład takiej osoby do ośrodka goszczącego? 

Taka współpraca wydaje się bardzo potrzebna i potencjalnie bardzo owocna. 

 

 Pozwalam sobie zaapelować również do Państwa o nadsyłanie do Redakcji 

informacji o wydarzeniach naukowych, które mogą być inspirujące dla nas 

wszystkich. 

 Przypominamy również, że w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii 

Religii i Duchowości, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 

dniach 2-3 czerwca, 2014 nastąpi również posiedzenie naszego Towarzystwa (w drugim dniu 

obrad), na które wszystkich członków Towarzystwa zapraszamy. 

 

Łącze serdeczne pozdrowienia 

 

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska 

Przewodnicząca Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 

Zaproszenie do nowego czasopisma 

 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego nowego czasopisma w wersji 

elektronicznej: Current Issues in Psychology of Religion and Spirituality (CIPRS). Na 

początek zachęcamy do przysyłania krótkich raportów badawczych lub szkiców 

teoretycznych, nie dłuższych niż 8 stron znormalizowanego maszynopisu (wg standardów 

APA). Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 lipca 2014 r. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że na psychologicznym rynku publikacji 

pojawiły się dwa nowe tytuły: Current Issues in Personality Psychology oraz Health 

Psychology Report. Zachęcamy do przejrzenia pierwszych numerów tych elektronicznych 

czasopism. Idąc za dobrym przykładem pragniemy przyjąć podobną formułę publikacji. 

Zależy nam na ciekawych tematach, dobrej jakości i przejrzystej formie każdej publikacji. W 

miarę napływania zgłoszeń będziemy Państwa informować zwrotnie. 

 

 

Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów 

 

W związku z rozpoczęciem działalności naszego Towarzystwa chcielibyśmy zachęcić 

Państwa do zaprezentowania swojej osoby oraz działalności badawczej i akademickiej. 

Dlatego prosimy o przysyłanie opisu własnej sylwetki wraz z osiągnięciami naukowymi oraz 

propozycjami sylabusów, które pomogą nam wymienić doświadczenie i zachęcą do 

współpracy w obszarze podobnych zainteresowań badawczych (adres: [email protected]). 

 

Konferencje – zapowiedzi i przypomnienia 

 

- Psychologia w Służbie Rodziny (Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014); adres strony www: 

http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/ 

- Konferencja EC RSH (Malta 22-24 maja 2014); adres strony www: http://www.ecrsh.eu/ 

- II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości (Lublin, 3-4 czerwca 

2014); adres strony www: http://psychologiareligii.pl/en/ 

- 12th Annual Midyear Research Conference on Religion and Spirituality 

 (La Mirada, CA, April 24-25, 2014); adres strony www: 

http://www.apadivisions.org/division-36/news-events/midyear-conference/index.aspx 

- 122nd APA Annual Convention (Washington D.C., August 7-10, 2014), adres strony www: 

http://www.apa.org/convention/

- Konferencja PTP (Bydgoszcz, 18-21 września 2014); adres strony www: 

http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/ 

- Annual Meeting of Society for the Scientific Study of Religion (Indianapolis, 31 October – 2 

November, 2014); adres strony www: http://www.sssrweb.org/FutureMeetings.cfm 

 

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty 

 

 Aktualnie kończymy prace przy naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję ją 

uruchomić i udostępnić w najbliższym czasie. 

Uprzejmie przypominamy, że osoby, które uiszczą wpisowe oraz składkę za rok 2013 

i 2014 będą miały prawo do zniżki przy opłacie konferencyjnej w Lublinie (II Ogólnopolska 

Konferencja Psychologii Religii i Duchowości). Oto nr konta: 

25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i 

Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2013”, „składka 

za 2014”). 

 

 

Sugestie… 

 

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego Newslettera, z góry dziękując za 

zaangażowanie i wszelkie sugestie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Katarzyna Skrzypińska 

Członek Zarządu PTPRiD