I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna

Sprawozdanie w formacie PDF (159.4 KB)

W dniach 24-25 kwietnia 2012 roku odbyła się w Gdańsku I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna "Nauka wobec religijności i duchowości człowieka" zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Katedrą Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak się okazało konferencja – od początku jej organizowania - cieszyła się dużym zainteresowaniem; wzięło w niej udział ponad 150 osób z Polski, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Czech, Niemiec i Litwy (w sumie ponad 90 uczestników czynnych). Spotkali się przedstawiciele środowiska naukowego, instytucji zajmujących się dobrostanem psychicznym człowieka w kontekście religijności i duchowości, praktykujący psycholodzy, doktoranci oraz studenci. Obrady rozpoczęły się rano 24 kwietnia, powitaniem gości przez władze Uniwersytetu oraz uroczystym koncertem na flecie poprzecznym przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję otworzyli przedstawiciele władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska oraz Przewodnicząca Konferencji dr Katarzyna Skrzypińska. Wykład inauguracyjny poprowadziła prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpieniem „Od psychologii religii do kulturowej psychologii religii - konieczność zmiany paradygmatu”. Pani Profesor podkreśliła znaczenie religijnego oraz kulturowego aspektu w badaniach nad funkcjonowaniem człowieka oraz wskazała na konieczność włączania wątków z zakresu psychologii religii do głównego nurtu psychologii, między innymi wskazując na ograniczenia powstające w wypadku nieuwzględnienia podejścia W dniach 24-25 kwietnia 2012 roku odbyła się w Gdańsku I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna "Nauka wobec religijności i duchowości człowieka" zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Katedrą Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak się okazało konferencja – od początku jej organizowania - cieszyła się dużym zainteresowaniem; wzięło w niej udział ponad 150 osób z Polski, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Czech, Niemiec i Litwy (w sumie ponad 90 uczestników czynnych). Spotkali się przedstawiciele środowiska naukowego, instytucji zajmujących się dobrostanem psychicznym człowieka w kontekście religijności i duchowości, praktykujący psycholodzy, doktoranci oraz studenci. Obrady rozpoczęły się rano 24 kwietnia, powitaniem gości przez władze Uniwersytetu oraz uroczystym koncertem na flecie poprzecznym przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję otworzyli przedstawiciele władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska oraz Przewodnicząca Konferencji dr Katarzyna Skrzypińska. Wykład inauguracyjny poprowadziła prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpieniem „Od psychologii religii do kulturowej psychologii religii - konieczność zmiany paradygmatu”. Pani Profesor podkreśliła znaczenie religijnego oraz kulturowego aspektu w badaniach nad funkcjonowaniem człowieka oraz wskazała na konieczność włączania wątków z zakresu psychologii religii do głównego nurtu psychologii, między wskazując na ograniczenia powstające w wypadku nieuwzględnienia podejścia tradycyjną drogą pocztową po konferencji. Po zakończeniu wykładów plenarnych odbyło się kolejnych 6 sympozjów: Wartości i dążenia a duchowości i religijność, Rodzina i duchowy rozwój jej członków, Psychologiczne i filozoficzne trendy w problematyce duchowości i religijności, Sens życia jako element sfery duchowej, Duchowość a higiena zdrowia psychicznego i somatycznego, Psychopatologia a życie duchowe. Uczestnicy mieli również sposobność uczestniczyć w warsztatach będących okazją do zapoznania się problematyką zaburzeń psychicznych w perspektywie psychologicznej, kulturowej i religioznawczej autorstwa mgr Adama Anczyka, prof. dr hab. Haliny Grzymała–Moszczyńskiej; uczestniczyli w psychodramie „Adekwatny obraz Boga” prowadzonej przez dr Tomasza Niemirowskiego oraz odnajdywali inspirujące treści w warsztacie przygotowanym przez mgr Annę Wieradzką „Taniec jako doświadczenie religijne i przestrzeń integracji wewnętrznej człowieka”. Po zakończeniu sympozjów odbyło się uroczyste zamknięcie konferencji, podczas którego miało miejsce przyznanie nagród laureatom konkursów, wręczenie dyplomów uczestnikom oraz podziękowań dla Komitetów organizujących konferencję. Na finalnym spotkaniu odbyła się dyskusja nad utworzeniem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, gdzie szacowni uczestnicy wymienili liczne uwagi, dzięki którym powstał wstępny zarys funkcjonowania stowarzyszenia oraz lista założycieli. Jednogłośnie uchwalono zawiązanie Towarzystwa. Ostatni element programu stanowił koncert organowy w Katedrze Oliwskiej przygotowany przez Karola Hillę, absolwenta Akademii Muzycznej w klasie prof. Peruckiego. Wydarzenie to połączone zostało ze zwiedzaniem katedry przygotowanym przez proboszcza ks. dr Zbigniewa Zielińskiego. Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc patronów honorowych konferencji : rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernardowi Lammkowi, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. UG dr hab. Beacie Pastwie-Wojciechowskiej dyrektorowi Instytutu Psychologii UG, prof. UG dr hab. Marioli Bidzan, Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Miasta Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbarze Kudryckiej. Również chcemy podziękować za wielkie wsparcie w przekazywaniu informacji dotyczących konferencji - patronom medialnym konferencji: stacji Religia.tv, Radiu Gdańsk, Gazecie Wyborczej, Charakterom (magazyn psychologiczny), portalowi internetowemu Trójmiasto.pl, Psychologia.net.pl, TU I TERAZ (magazyn psychologiczny). Mając nadzieję, że Konferencja okazała się inspirującym oraz ważnym wydarzeniem dla psychologii religii i duchowości w Polsce i na arenie międzynarodowej, chcielibyśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji oraz ją współtworzyli.

Organizatorzy Konferencji
Więcej zdjęć